Voorwoord - Samen sturen

Bestuurlijk voorwoord

Voor ZVH was 2018 een bijzonder goed jaar. Allereerst voor onze huurders omdat we de huurstijging tot een minimum konden beperken. Ook hebben onze huurders relatief weinig schulden. Dit is natuurlijk in de eerste plaats hun eigen verdienste. Als corporatie zijn wij er trots op dat we ze indien nodig goed konden helpen. Desgevraagd geven de mensen met schuldproblemen onze mensen van de afdeling incasso een 8,1 voor de kwaliteit van de dienstverlening.

Op de tweede plaats was het een goed jaar voor de bewoners van de Indigoflat. Zij wonen nu in een goed verwarmde en geventileerde woning zodat hun stookkosten dalen. Ook zien de woningen en de flat zelf er mooi uit. Onze huurders van de Indigoflat waardeerden het project gemiddeld met een 8. Na de zomer startten we ook met de renovatie van de Vermiljoenflat en later in het jaar ook met de Plantsoenen. In Poelenburg zijn de bewoners van de zogenaamde haakflat blij met de energiemaatregelen aan hun flat. Met alle uitgevoerde isolatiewerkzaamheden draagt ZVH substantieel bij aan de verduurzaming van haar bezit en dus aan lagere woonlasten en CO2-reductie.

Ten derde ondervonden we veel steun bij het opstellen van ons nieuwe ondernemingsplan. In overleg met de gemeente Zaanstad, collega-corporaties en zorgpartijen kwam het ondernemingsplan 2019-2023 tot stand. Belangrijk was de sturing vanuit de Bewonersraad op de inhoud van dit plan. Ook bij de totstandkoming van het portefeuilleplan, waarin wij de toekomst van ons vastgoed beschreven, adviseerden zij ons goed. Wij danken hen voor alle goede inbreng.

Op de vierde plaats was 2018 een goed jaar voor onze mensen. ZVH werkt nu op verzoek van de medewerkers en de Ondernemingsraad met zelforganisatie en heeft geen leidinggevenden meer in dienst. Iedere medewerker weet wat hem of haar te doen staat en haalt zelf de klantwaarderingscijfers op bij huurders en collega’s. Sinds kort zijn deze waarderingscijfers direct te vinden op onze website. Daar ziet u onder andere dat wij in 2018 een gemiddeld klanttevredenheidscijfer van 7,9 realiseerden. Daar ben ik heel trots op.

Sinds eind 2018 maken de eerste 100 huurders gebruik van ons nieuwe klantportaal. Via internet kunnen zij zelf rechtstreeks opdrachten verstrekken aan ZVH en de bedrijven die voor ZVH werken. In 2019 bieden we zorgvuldig alle ZVH-huurders deze mogelijkheid aan. Hiermee zetten wij weer een stap richting onze visie om onze huurders meer zeggenschap te geven. Zo hebben zij een nadrukkelijke stem in ons huurverhogingsbeleid en zitten zij bij renovaties – met ons – aan het stuur.

In 2018 verliep de samenwerking met de stakeholders goed. De gemeente Zaanstad werkt meer mee aan de gebiedsontwikkeling van de Kleurenbuurt en de voorbereiding van de nieuwbouwlocaties. Het organiseren van de betrokkenheid van de gemeente blijft wel een aandachtspunt voor de komende jaren.

Ik dank iedereen die mee heeft geholpen aan dit goede jaar voor ZVH en haar bewoners. Het is mijn laatste volle jaar bij ZVH geweest. Het was een voorrecht om bestuurder van ZVH te mogen zijn, ik laat ZVH met een gerust hart achter.

Frank van Dooren
Directeur-bestuurder