ZVH - Jaarverslag 2019

132 ZVH JAARVERSLAG 2019 > RAAD VAN COMMISSARISSEN 1.6 Remuneratierapport We namen in juni 2019 afscheid van Frank van Dooren als directeur-bestuurder. Zijn benoemingstermijn zat er nog niet op, hij wilde zelf graag eerder zijn dienstverband beëindigen. We zijn Frank zeer dankbaar voor zijn inzet en betrokkenheid bij ZVH en de stad. Procedure werving nieuwe directeur-bestuurder De vacante positie van directeur-bestuurder is gepubliceerd op de website van ZVH en in het Noord-Hollands Dagblad. Hierop reageer- den in totaal zeventien kandidaten. Vervolgens is een eerste brieven- selectie gedaan door de leden van de rvc onder begeleiding van een extern bureau waaruit 5 kandidaten geselecteerd zijn. Er zijn in totaal 3 gespreksrondes geweest waaraan ook een vertegenwoordiging van het adviesteam en de OR deelnamen. Op grond van het derde gesprek is de voorkeur voor een kandi- daat uitgesproken waarmee alle leden akkoord gingen. Er zijn referenties ingewonnen en de ‘fit en proper’-test is met positief resultaat afgerond. Per 15-06-2019 is Franck Storm benoemd als directeur-bestuurder. Beloning raad van commissarissen De bezoldiging van de raad voldoet aan de vigerende wettelijke regelingen, in het bijzonder de Wet Normering Topinkomens en de Regeling Bezoldigingsmaxima Topfunctionarissen Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2014.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDYzMjk=