Koers en ontwikkeling

ZVH is een maatschappelijke onderneming.  We concentreren ons op wat wij zien als kerntaak: het excellent beheren en verhuren van een voorraad van 5.000 betaalbare huurwoningen in Zaanstad ten behoeve van mensen met een laag inkomen.

We doen dit door de klant centraal te stellen in ons handelen. We voeren een financieel solide beleid met behulp van rendementssturing. We zijn transparant in onze keuzes en we betrekken belanghebbenden bij ons werk.

Ondernemingsplan

In nauwe samenwerking met onze stakeholders, Bewonersraad, collega-corporaties, Raad van Commissarissen, gemeente en zorgpartijen, stelden we  in 2018 ons ondernemingsplan 2019-2023 vast. Een plan dat bruist van ambitie, samengevat in bovenstaande tekening.

Op nummer 1 staat vanzelfsprekend betaalbaarheid, op 2 duurzaamheid en op 3 nieuwbouw. Tevens heeft ZVH de ambitie om excellent beheerder te zijn voor haar huurders.

Bekijk het ondernemingsplan hier.

Portefeuilleplan en doelportefeuille

Het ondernemingsplan bevat de bestuurlijke koers. Het is de basis van alle activiteiten van ZVH. We realiseren de vastgestelde doelen via een optimale inzet van ons bezit en de sturing daarop.

Belangrijk onderdeel is de doelportefeuille waarin de totale woningvoorraad is ingedeeld in huur- categorieën overeenkomstig de huurtoeslaggrenzen. Het is afhankelijk van de mutatiegraad hoe snel we deze indeling daadwerkelijk bereiken. Om volkshuisvestelijke redenen spannen we ons in om doorstroming te bevorderen en de mutatiegraad te verhogen. In 2018 groeiden we opnieuw verder toe naar onze doelportefeuille (tabel 1a) . Eind 2018 stelden we het nieuwe portefeuilleplan voor de periode 2019-2023 vast en pasten we de gewenste doelportefeuille aan (tabel 1b).

1a

CategorieHuurDAEBNiet-DAEBAantal woningenProcentueel
Totaal4.7175785.295100%
Goedkoop≤ € 417,341.096121.10820,9%
Betaalbaar 1€ 417,35 - € 597,302.578572.63549,8%
Betaalbaar 2€ 597,31 - € 640,144796454310,3%
Duur onder huurtoeslaggrens€ 640,15 - € 710,6845511456910,7%
Duur boven huurtoeslaggrens≥ € 710,691093314408,3%

1b

CategorieHuurDAEBNiet-DAEBAantal woningenProcentueel
Totaal4.7175785.295100%
Goedkoop≤ € 417,3451905199,8%
Betaalbaar 1€ 417,35 - € 597,302.24002.24042,3%
Betaalbaar 2€ 597,31 - € 640,141.18001.18022,3%
Duur onder huurtoeslaggrens€ 640,15 - € 710,687781178914,9%
Duur boven huurtoeslaggrens≥ € 710,69056756710,7%