Wonen - Onderhoud

 • Onderhoud en budget

  Het onderhoudsbudget voor 2018 bedroeg € 8,3 miljoen. De bestedingen zijn uitgekomen op € 10 miljoen. De overschrijding werd voornamelijk veroorzaakt door hogere uitgaven aan duurzaamheidsmaatregelen.

 • Dagelijks onderhoud

  In 2018 besteedden we € 2,3 miljoen aan dagelijks onderhoud. Dit is ongeveer gelijk aan 2017. Ondanks dat we er in de loop van 2018 voor kozen om een all-in contract met de leverancier onderhoud verwarming en cv-installaties af te sluiten, welke verantwoord wordt onder planmatig onderhoud bij het onderdeel contractonderhoud, daalde het dagelijks onderhoud niet.

  Reparatieverzoeken in 2018

  In 2018 nam ZVH in totaal 7.161 reparatieverzoeken aan, waarvan 1.508 reparaties door onze eigen klussenbus medewerker werden uitgevoerd. Van de overige 5.653 reparatieverzoeken voerde onze vaste partner in het dagelijks onderhoud 1.650 opdrachten uit.

 • Mutatieonderhoud

  In 2018 vonden 364 mutaties van woningen plaats. In totaal besteedde ZVH € 1,4 miljoen aan deze mutaties. Dat betekent dat we gemiddeld € 4.099 per woning uitgaven.

 • Planmatig onderhoud en contractonderhoud

  Planmatig onderhoud

  ZVH besteedde in 2018 € 7,1 miljoen aan planmatig onderhoud inclusief  € 2,6 aan duurzaamheid. Het project Kogerveld  bestaande uit vijf appartementencomplexen is niet geheel afgerond. De eerste twee complexen zijn gereed gekomen in 2018, de overige drie zijn in het eerste kwartaal van 2019 opgeleverd. De start van de werkzaamheden heeft vertraging opgelopen omdat 70% akkoord ophalen bij de bewoners meer tijd heeft gekost dan voorzien. Hierdoor is er een bedrag van € 2 miljoen, waarvan € 1,5 miljoen onderhoud en € 0,5 miljoen duurzaamheid, doorgeschoven naar 2019.

  Op hoofdlijnen voerden we het volgende onderhoud uit:

  • onderhoud in combinatie met duurzaamheidsmaatregelen (isolatie en ventilatie ) aan 142 woningen;
  • onderhoud aan het metselwerk, betonnen balkons en schilderwerk van 88 woningen;
  • schilderonderhoud aan 9 complexen met in totaal 366 woningen;
  • brandveiligheidsmaatregelen  aan 285 woningen;
  • badkamers, keukens en toiletten vervangen bij 42 woningen;
  • rookmelders vervangen bij 62 woningen;
  • liftonderhoud aan 36 liften.

  Contractonderhoud

  In 2018 is € 0,8 miljoen besteed aan contractonderhoud. In 2017 was dit nog € 0,6 miljoen. Dit verschil is deels ontstaan door het all-in contract wat is aangegaan met betrekking tot onderhoud van verwarming en CV-toestellen. In 2018 hebben we ook meer uitgegeven aan contractonderhoud waar het gaat om veiligheid. Alle brandblusmiddelen worden vanaf 2018 weer jaarlijks gekeurd. De liftkeuringen zijn weer in een keuringscyclus aanbesteed. Alle valbeveiligingen op de daken van ZVH zijn in 2018 gekeurd. Tenslotte zijn de gasleidingen in diverse complexen ook goedgekeurd in 2018.

 • Onderhoudsstaat

  De conditiemetingen zijn conform de NEN 2767 uitgevoerd. Elk jaar meten we bij circa een derde deel van het bezit de conditie, zodat in een cyclus van 3 jaar het hele bezit wordt doorlopen. Dit is een continu proces.

  De gemiddelde score over alle woningen komt eind 2018 op 2,53 uit. Dit is beter dan de score van 2,63 in 2017. Dit is op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 de hoogste score is.