Wonen - Voorraad

 • Bezit

  De woningvoorraad van ZVH nam in 2018 met 30 eenheden af. Eind 2018 bestond onze vastgoedportefeuille uit 6.151 eenheden.

  Bezit

  Type DAEB       Niet-DAEB       Totaal
  Totaal 4.748 -6 2 4.744 1.433 -30 4 1.407 6.151
  Stand
  31-12-2017
  Verkopen Overige Stand
  31-12-2018
  Stand
  31-12-2017
  Verkopen Overige Stand
  31-12-2018
  Stand
  31-12-2018
  Woning 4.722 -6 1 4.717 598 -19 -1 578 5.295
  Parkeervoorziening 13 -2 11 590 2 592 603
  Bedrijfsruimte/overig 13 3 16 62 -6 3 59 75
  Totaal 4.748 -6 2 4.744 1.250 -25 4 1.229 5.973
  Erfpachtkavels 0 183 -5 178 178
 • Verkoop

  Verkoop bestaand bezit

  ZVH verkocht in 2018 uit de nog bestaande verkoopvijver van 232 woningen, 19 woningen. Ook verkochten we 6 woon-/winkelpanden (waarvan 5 complexmatig) en 5 grondkavels (in totaal 30 eenheden). We verkopen alleen woningen uit onze niet-DAEB portefeuille, de betaalbare huurwoningen behouden we voor onze doelgroep.

  De gemiddelde koopsom over 2018 bedroeg € 259.000 (ten opzichte van € 224.00 over 2017).

  De verkochte grondkavels behoorden toe aan woningen die ZVH eerder in deelkoop verkocht. Begroot voor de verkoop van woningen en grondkavels was € 3.717.000. We zijn ruimschoots boven begroting uit gekomen.

  Verkoop nieuwbouw bezit middels Koopgarant

  In 2018 vonden  12 transacties van woningen met Koopgarant plaats. Van deze 12 transacties kozen 6 erfpachters ervoor om het volle eigendom te verkrijgen en de woning zelf op de vrije markt te verkopen. De overige 6 woningen zijn woningen die ZVH terugkocht en daarna in volle eigendom weer heeft verkocht op de vrije markt.

  Per 31 december 2018 bezit ZVH nog 118 woningen met Koopgarant.

  Complexmatige verkoop

  Conform de verkoopbegroting zijn in november 2018 5 winkelpanden met de bijbehorende bovenwoningen, gelegen aan de Kepplerstraat 54-60 en 84 in Zaandam, geleverd aan een belegger.

 • Wonen en zorg

  Woningvooraad

  In 2018 verhuurden we 182 intramurale zorgeenheden aan zorgpartijen. Daarnaast verhuurde ZVH circa 70 reguliere eenheden (kamers/onzelfstandig, vrijesectorwoningen en sociale woningen) aan zorgpartijen voor hun cliënten.